Donateurs

De inkomsten van Coro Encanto komen voor een belangrijk deel uit de contributies van koorleden en de recettes van de concerten. Incidenteel worden er subsidies ontvangen.

Gelukkig wordt Coro Encanto ook gesteund door donateurs die door hun belangstelling en financiële bijdrage het voortbestaan mede garanderen.
Coro Encanto heeft grote behoefte aan meer donateurs.

Vindt u Coro Encanto een waardevol koor dat niet mag verdwijnen, steun ons dan ook!

De basisdonatie bedraagt € 50,- per jaar, maar hogere bedragen zijn uiteraard ook heel welkom. Als dank daarvoor bieden wij u een aantal voordelen: tijdig informatie over de concerten van Coro Encanto en bovendien
1 vrijkaartje per concert (meestal 2 concerten per jaar)

Hoe wordt u donateur van Coro Encanto?
Maak 50 euro of meer over op rekening NL53INGB0006188927 t.n.v. Stichting Coro del Mundo te Amsterdam, en vermeld daarbij duidelijk uw naam en adresgegevens. Wij sturen u dan concertaankondigingen met een vrijkaartje.