Nieuwe Leden

Coro Encanto heeft regelmatig plaats voor nieuwe leden, heb je interesse om mee te zingen? Mail naar: info@coroencanto.nl

Soms is er meteen plaats voor je of anders kun je op de wachtlijst geplaatst worden. Maak een afspraak om een keer te komen kijken, te luisteren of mee te zingen.

Het koor heeft een ‘gevorderd amateurniveau’. De koorleden hebben geen professionele zangopleiding genoten, maar de meeste mensen hebben wel zangles of hebben zangles gehad. Noten kunnen lezen is niet noodzakelijk, kennis van het notenschrift is wel een pré. Ons uitgangspunt is dat tijdens repetities zo min mogelijk noten worden gestudeerd. Dit betekent dat aan koorleden wordt gevraagd zich een beeld te vormen van een nieuw muziekstuk, voordat het gezamenlijk wordt gerepeteerd.

Wij hebben de wens dat het koor niet verder veroudert, daarom worden er in principe geen nieuwe leden boven de 55 jaar aangenomen; We kunnen hiervan afwijken als dit nodig is voor de stemverhouding of als het kandidaat lid een erg goede stem heeft.

De repetities zijn op donderdagavond van 19.45 tot 22.15 uur.
Als het nodig is last de dirigent extra stemgroep-repetities in.
Twee keer per jaar hebben we een repetitiedag.
Koorleden betalen (half)jaarlijks een contributie.

De koorleden zijn enthousiast en hebben de ambitie om mooie, afwisselende programma’s te brengen. Er heerst een open en gezellige sfeer bij Coro Encanto. Na afloop van een repetitie gaan we ook graag naar de kroeg!

Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met: Fleur Hoogendijk – info@coroencanto.nl
Je kunt dan een keer komen kijken of een afspraak maken voor een auditie.

Vacatures

Op dit moment hebben we ruimte voor een BAS en een TENOR.