Vrienden van Coro Encanto

De inkomsten van Coro Encanto komen voor een belangrijk deel uit de contributies van koorleden en de recettes van de concerten. Incidenteel worden er subsidies ontvangen.

Het lukt ons al jaren om met beperkte financiële middelen kwalitatief goede en boeiende optredens te verzorgen. Maar wij merken ook dat we moeten blijven zorgen voor een stabiele financiële basis.

Daar kunt u bij helpen: door VRIEND te worden!

Vindt u Coro Encanto een waardevol koor dat niet mag verdwijnen, steun ons dan ook. U helpt ons daarmee om mooie muziek te blijven maken, maar het mes snijdt aan twee kanten: als vriend heeft u recht op een vrijkaartje per concertreeks.

De basisdonatie bedraagt € 50,- per jaar, maar hogere bedragen zijn uiteraard ook heel welkom. Als dank daarvoor bieden wij u een aantal voordelen: tijdig informatie over de concerten van Coro Encanto en bovendien

1 vrijkaartje per concert (meestal 2 concerten per jaar)

Wanneer u ja zegt op onze uitnodiging, dan kunt u uw jaarbijdrage (EUR 50,-, meer mag natuurlijk ook!) storten op IBAN: NL53 INGB 000 6188927 t.n.v. Stichting Coro del Mundo te Amsterdam, en vermeld daarbij duidelijk uw naam en adresgegevens. Wij sturen u dan concertaankondigingen met een vrijkaartje.

Wij hopen dat wij vrienden worden!