2004

Hispano More

Het programma ‘Hispano More’ (latijn voor ‘Op Spaanse Wijze’) bestond voornamelijk uit wereldse Renaissancemuziek uit de periode tussen de laatste twee decennia van de 15e eeuw en het midden van de 16e eeuw.

Rond die tijd werden de meest populaire liederen verzameld in de Cancioneros (liedboeken) en in monografieën. De muziek was vooral bedoeld ter vermaak van de rijke bovenlaag van de maatschappij, waaronder de vorsten, de geestelijkheid en de adel.

In het programma kwamen de belangrijkste muziekvormen uit die tijd aan bod: villancicos, romances, madrigales en ensaladas. De koormuziek werd begeleid door strijkinstrumenten, harp, blokfluit en percussie.

Coro Encanto o.l.v. Enrique López-Cortón